Zorg en ondersteuning

In het rooster is opgenomen dat alle leerlingen wekelijks kunnen verstevigen, verdiepen of verbreden. Wanneer dat onvoldoende blijkt te zijn omdat het met de leerling niet zo goed gaat als we graag zouden willen dan bieden we extra ondersteuning.

We hebben expertise op de volgende gebieden
• Dyslexie
• Dyscalculie
• ADHD/ ADD
• OCD
• Hoogbegaafdheid
• Autisme

We bieden:
• groepsgewijze remediale activiteiten voor de talen en rekenen en wiskunde
• trainingen voor leerlingen met sociaal-emotionele problematiek
• faalangstreductietrainingen
• counseling
• individuele hulp
• een ondersteuningsruimte waar kinderen die even teveel aan prikkels hebben hun rust kunnen nemen.