Zorg en begeleiding
Een goede begeleiding staat hoog in het vaandel op onze Norbertus Gertrudis Mavo. Dat begint al heel snel na je aanmelding. In juni maak je alvast kennis met je mentor en je klas. We beginnen het schooljaar met een uitgebreid introductieprogramma, waarin je veel uitgelegd krijgt en er ook ruimte is voor allerlei activiteiten om je klasgenoten goed te leren kennen.

Maar onze school zorgt natuurlijk niet alleen tijdens de introductie voor een goede begeleiding. Je mentor, een leraar of lerares die er speciaal op let hoe het met de leerlingen van jouw klas gaat, voert regelmatig gesprekken met je, helpt je waar nodig en onderhoudt het contact met je ouders. Bijzonder is dat onze brugklassen ook allemaal één of twee assistentmentoren hebben. Dat zijn leerlingen uit de bovenbouw bij wie je met je vragen en probleempjes terechtkunt. Daarnaast kun je ook altijd een luisterend oor vinden bij je leerjaarcoördinator, de heer De Kok.

Met de meeste van onze leerlingen gaat het gelukkig altijd heel goed. Maar toch zijn we blij dat we een zorgteam hebben om je te helpen als het niet zo goed met je gaat. Als dat zich voordoet, komt onze zorgcoördinator, mevrouw De Kruif, of onze leerlingbegeleider, mevrouw Matthijsse, in actie om jou de hulp te bieden die je nodig hebt.

In de brugklassen nemen we in het begin van het jaar een spellingtest af. Als je niet zo goed bent in spelling, krijg je extra spellinglessen. Daarnaast bieden we tijdens de steunlessen extra ondersteuning voor Nederlands, Engels, Frans en wiskunde. Bovenbouwleerlingen, tutoren, kunnen soms, als dat nodig is, hulp bieden bij andere vakken.

Als je er moeite mee hebt om thuis aan het huiswerk te beginnen of het gewoon fijn vindt om klaar te zijn met school als je thuiskomt, kun je tegen een geringe vergoeding op school onder toezicht huiswerk maken.

Tot slot: ook voor je ouders zijn je resultaten goed te volgen. Via het programma Magister kunnen ze je cijfers zien, maar ook allerlei andere dingen. Bijvoorbeeld of je te laat was.