Mavo (theoretische leerweg) èn gemengde leerweg
Op de Norbertus Gertrudis Mavo kun je zowel theoretische leerweg als de gemengde leerweg volgen. Eerst maar het grootste misverstand uit de weg ruimen: de gemengde leerweg is niet makkelijker (of moeilijker) dan de theoretische leerweg. Maar wat is het verschil dan wel?
Tot de derde klas is er geen verschil. Maar aan het einde van de tweede klas kiezen alle
leerlingen een vakkenpakket waarmee ze in de derde klas verder willen. Dat noemen we een profiel. Op onze mavo maakt één beroepsgericht vak altijd deel uit van je vakkenpakket in klas 3. Je kunt kiezen tussen Zorg en Welzijn (ZW) of Dienstverlening en Producten (DVPR). Het eerste vak bereidt je voor op een vervolgopleiding in de zorg of verpleging, terwijl het vak DVPR, waarbij je leert werken met computergestuurde systemen, zich vooral richt op ICT en organiseren.
Je kiest zelf of je in de examenklas verder gaat met het beroepsgerichte vak. Als je dat niet doet, krijg je een diploma van de theoretische leerweg. Als je dat wel doet, krijg je een diploma van de gemengde leerweg. Om het nog ingewikkelder te maken: als het beroepsgerichte vak een extra vak is, mag je zelf kiezen welk diploma je wilt ontvangen.
Met de combinatie van mavo en gemengde leerweg heb je de beste voorbereiding op je toekomst die je je kunt wensen!