omo_lyceum-verdiepingsvakken_slide

De (tweejarige) brugklas

Heb je een havo-, havo/vwo- of vwo(plus)-advies gekregen, dan kom je in een van onze brugklassen.  We hebben twee soorten brugklassen: havo/vwo  en vwo/vwoplus. Waarin  jij  start, hangt af van het advies van de basisschool. Het mooie van een brugperiode is dat we daarin gaan bekijken waar jij het best tot je recht komt.
We trekken er twee jaren voor uit om te kijken waar al onze leerlingen thuis horen: is dat op de havo, het atheneum of het gymnasium? Het grote voordeel hiervan is dat zij  en wij zo ruim de tijd krijgen te ontdekken en te laten zien wat er allemaal mogelijk is en waar de kans op succes het grootst is.

Van basisschool naar de derde

Alle brugklassers hebben een keuzevak in hun rooster.  Een van de zes keuzevakken is klassieke talen. Als leerlingen gymnasium willen en kunnen gaan doen, dan maken de klassieke talen deel uit van het programma.

Van het tweede brugjaar naar klas 3

OMO Scholengroep Tongerlo