Leerlingen die iets extra’s willen of kunnen

Alle leerlingen, van havo tot vwo Plus, volgen de 32 lesuren zoals ze bij onder het programma beschreven zijn.  De programma-onderdelen die voorheen in de Plus zaten (wetenschapslessen en Cambridge Engels) komen terug.
De keuzeprojecten bieden veel ruimte om op eigen niveau aan het werk te gaan met een onderzoek én er wordt nadrukkelijker gewerkt aan de ontwikkeling van de 21ste eeuw-vaardigheden.
Het nieuwe lyceum is begaafdheidsprofiel-school (BPS). Dat betekent dat begaafde leerlingen de mogelijkheid krijgen om extra verrijkingsopdrachten te krijgen en een onderwijsprogramma op maat te volgen (bepaalde lessen vervangen door anderen als dat voor de leerling beter is).

Engels

In alle klassen wordt voor het vak Engels ingestoken op Cambridge-niveau. Het streven is dat alle leerlingen een internationaal erkend certificaat behalen.
Er zal gewerkt gaan worden met niveaugroepen en dat betekent dat de leerlingen die sterk zijn in Engels een hoog Cambridge-certificaat kunnen behalen, maar dat dat mogelijk ook is weggelegd voor havoleerlingen die goed presteren voor Engels.