Het programma

Elke klas heeft een eigen rooster. Daarin staat precies welke lessen je hebt, van wie je die hebt en waar ze worden gegeven. Het zijn er 32 per week en ze duren 50 minuten.  De lessen zijn te verdelen in vaklessen, mentorlesuren, onderzoekend leren, vakoverstijgende projecten en keuzelesuren.

Vaklessen

Dit zijn lessen waarin jij onder begeleiding van een vakdocent de inhoud en vaardigheden van een vak leert. Je kunt hierbij denken aan Nederlands, Engels en wiskunde maar ook aan lichamelijke opvoeding (gym) en muziek.

In de vijf of zes jaren dat je hier op school zit, krijg je:
• Nederlands
• Engels
• Frans
• Duits
• Spaans
• Geschiedenis
• Aardrijkskunde
• Economie
• M&O
• Informatica
• Wiskunde A
• Wiskunde B
• Wiskunde C
• Wiskunde D
• Natuurkunde
• Scheikunde
• Biologie
• Kunst: beeldend/ tekenen
• Kunst: muziek
• CKV
• Lichamelijke opvoeding (LO)
• Levensbeschouwing
• Filosofie
• Maatschappijleer
• Maatschappijwetenschappen

Vakoverstijgende projecten

Omdat leren gemakkelijker  (en leuker) wordt als je mag oefenen in levensechte situaties werk je vier lessen per week met leerlingen uit andere klassen aan projecten.  Deze projecten sluiten aan bij meerdere vakken en is er veel aandacht voor digitale vaardigheden, samenwerken, creatief denken, probleem oplossen, reflecteren en sociale en communicatieve vaardigheden.
Onderzoekend leren
Onderzoekend leren is op het nieuwe lyceum een basisvak voor al onze leerlingen. Zij leren hoe ze op een systematische manier de weg van een onderzoeksvraag naar een antwoord afleggen. In het dagelijks leven maak je (onbewust) al vaak gebruik van een aantal onderzoeksstappen om tot een oplossing te komen. Eigenlijk doe je dat ook bij leren. Wij zien leren als een proces waarin leerlingen continu op zoek zijn naar antwoorden op vragen.
Omdat we het belangrijk vinden dat jij je eigen leergedrag ontdekt en ontwikkelt, hebben we  3 v’s in onderzoekend leren opgenomen. Afhankelijk van wat nodig is, verstevig, verdiep of verbreed jij  je kennis. Je kunt  extra uitleg krijgen, extra oefeningen maken en/of verrijkingsopdrachten maken. Wat het wordt, hangt af van wat de mentor, de vakdocenten en jij  zelf nodig vinden.

Keuzevakken

Omdat leerlingen verschillende interesses en ontwikkelbehoeften hebben en we iedereen de kans willen geven zo veel mogelijk te leren, bieden we een keuze voor twee lesuren per week. Het vak dat je kiest, volg je een heel jaar. In de tweede klas maak je opnieuw een keuze voor een jaar. We bieden de volgende keuzevakken:
• sport
• kunstlab, beelden
• kunstlab, muziek
• informatica,
• het lyceum draait door: journalistiek en actualiteit
• bèta/natuurwetenschap,
• Klassieke talen