Het mentoraat

Elke brugklas heeft een eigen mentor. Dat is een docent die een van de vaklessen geeft en daarnaast nog een extra taak heeft. Hij begeleidt de brugklassers vanaf het moment dat ze op onze school komen tot en met de uiteindelijke keuze voor havo, atheneum of gymnasium in het derde leerjaar.
De belangrijkste taak van de mentor is er samen met de leerlingen voor zorgen dat iedereen zich thuis voelt en zijn weg vindt op school. Je leert hoe je moet leren, hoe je alles georganiseerd kunt krijgen en hoe je met jouw klasgenoten zorgt voor een goede (werk)sfeer in de klas.