Brugklas mavo
In deze brugklas kom je als je een mavoadvies met een basisprofiel hebt gekregen. Het onderwijs in deze klas wordt gegeven op mavoniveau. Deze klas bereidt je voor op het onderwijs in mavo 2. Het komt ook wel eens voor dat een leerling heel erg goed presteert, in dat geval kun je ook vanuit deze klas naar havo 2.

Brugklas mavo/havo
De mavo /havo-brugklas is bedoeld voor als je de mavo aankunt en als er kans bestaat dat je misschien naar de havo kunt. Je kunt in deze klas geplaatst worden met een mavoadvies met een plusprofiel of een mavo-havo advies. Het onderwijs in deze klas wordt gegeven op mavoniveau. Kun je dit niveau goed aan? Dan krijg je verdieping- en verrijkingsopdrachten en tijdens het verrijkingslesuur wordt aandacht besteed aan onderzoekend leren.
Of je nu een heel goede mavoleerling bent of misschien een havoleerling in de dop, op deze manier zorgen we dat de doorstroom naar zowel 2 mavo als 2 havo mogelijk is.
Aan het einde van het jaar kijken we waar je je schoolloopbaan vervolgt: op havo of mavo. We kijken dan naar je rapportcijfers, waarbij we bijzondere aandacht hebben voor je cijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde. Daarnaast kijken we naar je prestaties bij de citotoetsen die je in de brugklas maakt.

Algemeen
In beide typen brugklassen zetten we in op een sterke begeleiding: Er staat een mentorlesuur en een studiebegeleidingsuur op de lessentabel.
Daarnaast staat er ook nog een steun- of verrijkingsuur op de tabel. Tot aan de herfst krijg je in dit uur reken- en taalvaardigheden; vanaf de herfstvakantie volg je steun- of verrijkingslessen.
De verrijkingslessen in de mavo-havo klas zijn gericht op het onderzoekend leren waarmee
ook een link naar het lyceum (havo) gelegd kan worden.

Twee keer per jaar is er een projectweek waarin je op onderzoeksmatige manier aan de gang gaat met vakoverstijgende projecten.